Днес, 01.04.2020г., в малкия салон на НЧ “Иван Вазов-1947” се проведе извънредно заседание на Общински координационен/ кризисен щаб за превенция и ограничаване и недопускане на разпространение на заболяването COVID -19, на територията на община Костинброд, сформиран съгласно заповед № РД 05-81 / 09.03.2020 г., гр. Костинброд
Днешното заседание бе водено от председателя г-н Александър Ненов и зам.-председатели д-р Атанас Тенев, д-р Георги Георгиев.

На настоящото заседание на Общинския кризисен щаб за превенция и ограничаване и недопускане на разпространение на заболяването COVID-19 на територията на община Костинброд се взеха следните
Р Е Ш Е Н И Я :

1. Собствениците на всички функциониращи търговски обекти на територията на община Костинброд да снабдяват с ръкавици посетителите на магазините, с цел същите да се използват при контакт с пакетирани и непакетирани продукти, в търговските площи на открито и закрито;
2. От настоящата събота в 00:00 часа на 04.04.2020 година да бъде наложен вечерен час за всички жители и гости на община Костинброд от 21:00ч. до 05:00ч. , с урегулиран съответен режим за работещите, лекуващите се или други налагащи неотложно излизане случаи;
3. Изискване от съответните органи на копия на декларациите по образец, представяни от преминаващите на контролно – пропускателните пунктове при границите на община Костинброд, да бъдат предоставяни на общинска администрация Костинброд за последваща проверка и налагане на наказания на предоставилите неверни данни лица.

Кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, заяви пред кризисния щаб, че близостта на общината ни до столицата ни поставя в много по- опасно и рисково положение от общини, които са на десетки, стотици километри от София.

Костинброд граничи с най-големия в страната ни областен град, който е с многомилионно население, но и с най-много диагностицирани заболели от COVID – 19. И именно от безотговорното отношение на някои лица, колкото и междуинституционални действия, колкото и синхрон и превенция да предприемаме, колкото и маски да раздадем, колкото и актове да наложим – може да обречем града ни на цялостна карантина, каквато вече беше наложена в друг град, може да не успеем да ограничим епидемията.

Огромния проблем остават лицата, които живеят на територията на общината ни, но нямат постоянен или настоящ адрес в нея.

Кметът на община Костинброд добави, че около 1300 са адресно регистрираните за седмица, а има още хиляди, които ежедневно и целогодишно се подвизават в общината ни – които искат, настояват, имат претенции, критикуват, желаят. А пикът на епидемията предстои! А заболелите се увеличават!

Председателят на кризисния щаб г-н Александър Ненов заяви, че на територията на община Костинброд има 77 лица поставени под карантина! А за дали положителен резултат за COVID-19 официална информация се предоставя от Националния оперативен/кризисен щаб!

Щабът обсъди засилване от страна на органите на МВР на проверките на документите за самоличност на лицата, придвижващи се в общината с цел установяване целите на пребиваване и придвижване!

7871 посещения общо 1 посещения за деня
ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КРИЗИСНИЯ ЩАБ