Кметът на община Костинброд издаде заповед РД-05-181/14.05.2020г., в изпълнение на заповеди № РД-01-262/14.05.2020г. и № РД-01-263/14.05.2020г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с чл. 63, ал. 4, ал. 11 и чл. 63в от Закона за здравето във връзка с Решение № 325 на Министерския съвет на Република България от  14.05.2020г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка и предложение от Главния държавен здравен инспектор, като е съобразено със задължителния им характер, като общи административни актове и имащи отношение по издадениете въз основа на тях заповеди на кмета на община Костинброд.

18121 посещения общо 1 посещения за деня
Заповед РД-05-181/14.05.2020г. на кмета на община Костинброд