Заповед за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-общинска собственост

250 посещения общо 0 посещения за деня
Заповед за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-общинска собственост
Размер на шрифта
Промяна на контраста