Заповед за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-общинска собственост

1490 посещения общо 2 посещения за деня
Заповед за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-общинска собственост