Считано от 26.05.2020 г. се разрешават индивидуалните и колективните спортни занимания за деца до 18-годишна възраст на закрито и на открито. Тези занимания също не трябва да имат състезателен характер и трябва да са без публика.

Разрешени са и индивидуалните спортни занимания на закрито и на открито, без състезателен характер и без публика.

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/20/zapoved-rd-01-272-20052020.pdf

3872 посещения общо 1 посещения за деня
Считано от 22.05.2020 г. се разрешават колективните спортни занимания на закрито, без състезателен характер и без публика