Г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, заедно с д-р Атанас Тенев-председател на ОбС-Костинброд и г-н Александър Ненов- зам.-кмет на община Костинброд посетиха Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2 и Компонент 3, и Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Надежда“.

В началото на тази седмица се доставиха и два нови автомобила за нуждите на проекта. А от 11 май наетите служители заеха своите работни места в два офиса на четвъртия етаж в поликлиниката.

В „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ работят диспечер, домакин, четири социални работника и двама шофьора.

С „Патронажната грижа“ се предоставят услуги в домашна среда с цел да се ограничат контактите между хората и да се спазва социалната изолация, за да се спре разпространението на COVID-19.

Подкрепа в дома си ще получат възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства и лица под карантина.

Служителите на „Патронажната грижа“ ще доставят в дома им храна, лекарства и други стоки от първа необходимост, закупени със собствени средства /на потребителите/.

Нуждаещите се ще получат подкрепа и за заплащането на битови сметки или други неотложни административни услуги.

Ръководството на община Костинброд беше посрещнато от г-жа Жана Кръстанова- директор на ЦСРИ “Надежда”, което се намира в едното крило на четвъртия етаж на поликлиниката.

Социалната система е втора по натовареност след здравеопазването. В момента най-важно е да се подкрепят усилията на всяка община и да се обслужват граждани, като им бъде осигурена храна, лекарства и заплащане на административни такси, без да се налага потребителят да напуска дома си.

На края на визитата се посети помещението за детска консултация и манипулационна на първия етаж, в която през изминалия месец се смениха прозорците с PVC дограма. На кабинета предстои вътрешно освежаване на стените.

4959 посещения общо 1 посещения за деня
Ръководството на община Костинброд посетиха вече стартиралата социална услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, намираща се на четвъртия етаж на поликлиниката в град Костинброд.