Кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов, заедно с Председателя на община Костинброд д-р Атанас Тенев, инж. Габриела Трайкова – заместник-кмет на община Костинброд и г-жа Юлияна Георгиева – „Инвестиционно проектиране и строителство“ в община Костинброд посетиха Второ ОУ „Васил Левски“.

Ръководството на община Костинброд беше посрещнато от директора на основното училище в кв. Шияковци“ – г-жа Красимира Манова.

Старата дограма на Второ ОУ „Васил Левски“, кв. „Шияковци“ е подменена с PVC дограма в цвят златен дъб, с което се запазва автентичния вид на сградата. Всички класни стаи, коридор и учителска стая са боядисани и освежени.

С цел предотвратяване на навлизане на дъждовната вода в основите се изгради отводнителна система около сградата.  Всички водосточни тръби на сградата са заустени в канализационната мрежа. Изградена е алея около сградата с ширина 1,50 м., която отвежда дъждовната вода встрани от сградата.

През новата учебена година 2020/2021 г. сградата ще стане още по – привлекателно място за подрастващите, което заедно с доказания професионализъм на персонала, ще допринесе за издигането на учебно – възпитателния процес на съвременно Европейско ниво, каквото вече е II-ро ОУ „Васил Левски“ в кв. „Маслово“.

6007 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд приключи дейностите по ремонта на сградата на II-ро ОУ „Васил Левски“ кв. Шияковци, гр.Костинброд