УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Детските градини на територията на общината отново ще отворят врати на 26 май /вторник/ при стриктно спазване на препоръчаните от Министерство на здравеопазването противоепидемични указания за организация на работа.

За да бъдат допуснати децата в детските градини е необходимо родителите да представят попълнена декларация за информирано съгласие и споделена отговорност.

ЗА ВЪПРОСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДГ „Радост“ , гр. Костинброд – тел. : 0721/66 224; 0721//66 080  odzradost2005@abv.bg

ДГ „Пролет“ , гр. Костинброд – тел.: 0721/66 444   odzprolet1982@abv.bg

ДГ „Виолина“, с. Петърч – тел.: 0885 257 021  dg_violina1976@abv.bg

ДГ „Детелина“, с.Драговищица – тел.: 07118/23 80; 0882 283 793  dgdetelina_1977@abv.bg

Общинска администрация-Костинброд – тел.: 0721/68 710; 0889 500 019 prosveta_kostinbrod@abv.bg  – Таня Кирилова-Иванова

5731 посещения общо 1 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ – Детските градини на територията на общината отново ще отворят врати на 26 май