ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ ДЕЙНОСТИ С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА“ В СГРАДАТА НА ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ В С. ДРАГОВИЩИЦА, ОБЩИНА КОСТИНБРОД”

(Тази документация е изготвена в съответствие с нормите на Закона за обществените поръчки и е одобрена с Решение № 599/20.07.2012г. на Кмета на община Костинброд)

гр. Костинброд, юли 2012г.

19.01.2016
Информация за извършени плащания

19.02.2016
Информация за извършени плащания

19.03.2016
Информация за извършени плащания

19.05.2016
Информация за извършени плащания

17.06.2016
Информация за извършени плащания

3272 посещения общо 1 посещения за деня
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА