Публична покана

За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки във връзка с осъществяването на проект „Интегриран проект за изграждане на ПОСВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи по тях за гр. Костинброд”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

10.11.2015
Върнати гаранции

2399 посещения общо 1 посещения за деня
Публична покана за възлагане на обществена поръчка