Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Строително монтажни работи в ОУ „Отец Паисий“, с. Драговищица, Община Костинброд

ДОКУМЕНТАЦИЯ

17.07.2015
Информация за извършени плащания

Информация за извършени плащания

17.09.2015
Информация за извършени плащания

16.10.2015
Информация за извършени плащания

12.11.2015
Информация за извършени плащания

18.12.2015
Информация за извършени плащания

18.07.2016
Информация за извършени плащания

2751 посещения общо 1 посещения за деня
Публична покана