УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Уведомяваме Ви, че във връзка с отсъствие на служителя, обслужващ изнесения офис в сградата на Общинска администрация Костинброд, ет. 1, стая №12 за приемане на документи за Агенция по геодезия, картография и кадастър, същият няма да работи на 26.06.2020 г.

Моля, заповядайте на 03.07.2020 г. и предварително се извиняваме за причиненото неудобство.

561 посещения общо 2 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е