3411 посещения общо 1 посещения за деня
Официална церемония „Първа копка“ по проект № BG06RDNP001-7.001-0124 „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд“ – обект: Изграждане на ул. „ВИТОША“ от ОТ309 до ОТ341, ул. „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ 341 до ОТ 348, ул. „ПИРИН“ от ОТ 1015 до ул. „МОМЧИЛ ВОЙВОДА“, и Рехабилитация на ул. “Й. ЙОВКОВ“ от ОТ361 до ОТ651, гр. КОСТИНБРОД“