Министър-председателят и заместник министър-председателят бяха посрещнати от г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, г-н Борислав Борисов – кмет на село Петърч, г-н Александър Ненов и инж. Теодора Гогова – зам.-кметове на община Костинброд, и управителния съвет на сдружение “Деца с онкохематологични заболявания”.

Благодарение на сдружението на родители на деца с онкохематологични заболявания, с огромното съдействие от Министерски съвет и активна помощ от страна на общината тази благородна инициатива вече е факт. От Държавен фонд „Земеделие” за построяването на центъра са отпуснати 3,7 млн. лв. От бюджета на община Костинброд са отпуснати 750 Хил. лв. за финансиране на недопустими разходи по програмата.

С ПМС от МС бяха отделени средства в размер на 478 162 лв. за изграждане на нов път с дължина на 1,5 км. на мястото на черен, полски път. МОН предостави 1 223 983 лева на община Костинброд за осигуряване на цялостното функциониране на възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания. За реализацията на проекта беше подписан договор между Министерството на образованието и науката и общината.

Центърът е третият подобен в Европа и осми в света. Изграждането му започва през 2018 г, като вече през 2020 година е напълно завършен.

Центърът включва седем къщи, в които ще се настаняват семейства, хотелска част, спортен център, столова, кухня и зали за занимания. Общият му капацитет е за 40 души. В базата е изграден и параклис.

Официалното откриване на възстановителния център ще бъде през септември 2020 година.

4093 посещения общо 1 посещения за деня
Днес, 9 септември, премиерът на Република България Бойко Борисов и вицепремиерът Томислав Дончев посетиха първия в България и осми в света възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания построен в село Опицвет, община Костинброд