„Геотехмин“ ООД е частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.

Фирмата се среща с община Костинброд, във връзка с изпълнението на проект за рехабилитация на 22 км от „ПЪТ ІІ-81 КОСТИНБРОД – БУЧИН ПРОХОД“. Възложител на проекта е Агенция „Пътна инфраструктура“, а изпълнители ДЗЗД „Пътища 2016 – 1 етап“ (Геострой АД, Пътстрой-92 АД, Пътища и съоръжения ЕАД и Димас АД).

Проектът за рехабилитацията включва Обособена позиция Лот 2 „Път ІІ-81 Костинброд – Бучин проход от км 8+200 до км 30+400“. Участъкът е с обща дължина 22,2 км. Проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Началото на рехабилитирания участък от Лот 2 започва в края на гр. Костинброд, преминава през с. Бучин проход и завършва след триклонното кръстовището за гр. Годеч. Като част от рехабилитацията на участъка са обновени два моста – над р.Блато и р.Бучино и 13 пътни кръстовища, извършено е укрепване на свлачище при км 9+950 до км 10+030, подобрено е отводняването на участъка и е оптимизирана съществуващата организация на движението. Рехабилитиран бе и участъкът на Ломско шосе в границите на град Костинброд.

С изпълнението на проекта, който се намира изцяло на територията на община Костинброд, се подобриха транспортно-експлоатационните качества на отсечката и се повиши безопасността на движение.

Община Костинброд благодари за жеста и уважението от „Геотехмин“ ООД и пожелава по случай 30-та им годишнина успех и още съвместни успешни проекти!

770 посещения общо 1 посещения за деня
Кметът на община Костинброд получи грамота от Проф. Дтн инж. Цоло Вутов за дългогодишното ползотворно партньорство и плакет по случай 30- годишнината от основаването на „Геотехмин“ ООД!