През 2019 г., в Държавен фонд “Земеделие” кметът на община Костинброд – г-н Трайко Младенов подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Реконструкция и оборудване на спортна площадка в гр. Костинброд“. Одобреното финансиране е на стойност 96 776, 22 лв., от които 82 259, 79лв. европейско и 14 516, 43 национално съфинансиране, като средствата се предоставиха по подмярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони.

Мултифункционалната спортна площадка се намира в градинката “Д-р Никола Чилов” /Банята/ на мястото на съществуващото игрище. Изцяло подновено, то дава възможност за още повече спортни събития и занимания на младите жители в община Костинброд.

Кметът на община Костинброд – г-н Трайко Младенов, заедно с изпълнителния директор на ОФК „Костинброд-2012“ – г-н Александър Гидионов, зам.-кметът на община Костинброд – г-н Александър Ненов и изпълнителят на проекта прерязаха лентата на обновеното футболно игрище в град Костинброд.

Отец Дамян  направи водосвет, освети игрището и пожела здраве и повече спорт за децата.

„Инвестицията ще осигури подобряване на качеството на живот в младите хора от  град Костинброд и възможностите за социално и икономическо развитие, посредством подобряване на условията за практикуване на спорт в града, както и стимулиране на интереса на населението към здравословен начин на живот чрез спорт.“, заяви кметът на община Костинброд.

 

Община Костинброд продължава да се развива и да променя своята визия. От днес официално деца и младежи от село Безден се сдобиха с нова придобивка.

Мултифункционалното спортно игрище е изградено с постановление на Министерски съвет. Отпусната сума за изграждането му е 119 997, 90 лева с ДДС.

Кметът на община Костинброд – г-н Трайко Младенов, заедно с кмета на населеното място – Цветан Борисов и представителите от „Костинброд Еко“ г-жа Теодора Вълчева и Светлин Серафимов прерязаха лентата на дългоочакваното футболно игрище в село Безден.

На официалната церемония присъстваха зам.-кметът на община Костинброд – г-н Александър Ненов, общински съветници и приятели на община Костинброд.

Отец Желязко Симонов отслужи водосвет, освети игрището и пожела всички да се радват на новата си придобивка.

„Ще продължим да мислим, работим и инвестираме за бъдещето на селата в община Костинброд“, заяви кметът на община Костинброд г-н Трайко Малденов.

14717 посещения общо 1 посещения за деня
Днес се откриха две нови футболни игрища в село Безден и град Костинброд.