Уважаеми граждани,
Община Костинброд Ви уведомява,че във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 04-ти Април 2021г . общинска администрация ще работи със следното работно време: на 03 април 2021 от 8.00ч. до 17.00ч и на 04-ти Април от 07.00  до 20 .00ч. 2021г. във връзка с изборния процес.

15521 посещения общо 1 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е