Община Костинброд с решение ОС № 520/29.09.2021 г. е партньор на „Балкански Водороден Клъстер“.
739 посещения общо 1 посещения за деня
До всички заинтересовани лица: Запознаваме Ви със Сдружение „Балкански Водороден Клъстер“ и водородна инсталация.