Преди години по-възрастните жители на града си спомнят, че детската градина  намираща се в животновъдния институт е функционирала и е предоставяла изключително добри условия сред парковата среда на института.

Имотът със сградата е бил филиал на детска градина “Пролет”, Първи район в гр. Костинброд.

Желанието на община Костинброд, с което започна преписката между нея и държавните ведомства, е да бъде изградена функционираща детска градина в бизнес зоната на града!

Към момента общината е спечелила проект за изграждане на нова детска градина в центъра на град Костинброд и се очаква да е готова през 2023г.

В същото време тече ремонт и в детска градина “Виолина”, село Петърч.

Скоро ще започнат ремонти дейности по разширяването на детска градина “Детелина”, в с. Драговищица.

След приключване успешно на преписката между Общинска администрация- Костинброд, областна администрация- Софийска област и ресорните министерства, министерски съвет взе положително решението за общината!

След получаването на имота с решение номер 119 от 07.03.2022г.  предстои възлагането на проектирането на нова сграда, както и намирането на възможност за национално или европейско финансиране за нейното реализиране в кратък срок.

Детската градина е първото възпитателно заведение в етапа на развитие на всяко дете. Тя е мястото, където започва началното образование на детето и където то получава първите грижи и възпитание. Образованието е нещо повече от придобиването само на знания.

Именно поради тази причина община Костинброд ще продължава да изгражда образователната инфраструктура за доброто бъдеще на децата на община Костинброд!

14485 посещения общо 1 посещения за деня
Държавата предостави на община Костинброд имот за детска градина в индустриалната зона на града.