Областният управител на Софийска област г-н Иван Иванов и кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, подписаха днес договор, с който държавата в лицето на областния управител прехвърля на общината безвъзмездно правото на собственост върху имот – частна държавна собственост.

По силата на този договор Община Костинброд става собственик и на земята, върху която се намира Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство “Св. Георги Победоносец”. Необходимостта от прехвърлянето на земята, за да функционира пълноценно професионалната гимназия, която е с образователни традиции в областта на ветеринарната медицина и селското стопанство, кетъринг и ресторантьорство, е от 2016 г. Днес, след активната намеса на областния управител на Софийска област Иван Иванов – това стана факт. По време на разговора си с областния управител кметът г-н Трайко Младенов добави, че е провел среща с проф. Ирена Атанасова- директор на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, на която са обсъдили възможностите за активно образователно партниране.

53894 посещения общо 1 посещения за деня
Областният управител прехвърли безвъзмездно на Община Костинброд земята на Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство “Св. Георги Победоносец”