Голяма част от тези оброчища са издигнати по време на Османското владичество. Християните в региона са търсели скрити и недостъпни места, на които да ги издигнат, за да ги съхранят по-дълго. Затова днес, една част от кръстовете може да откриете в рамките на селата и местните черкви, но за други трябва да повървите доста – те са на много живописни, но и също така доста далечни места. И най-често са до стари дъбове. Погледнати от дистанция те се сливат и това ги съхранява от посегателства.

В този смисъл – да се опази кръста е безкрайно важно. Да посегнеш на оброчище е забранено! Дърветата са считани за свещени и не се секат, като се смята, че покушенията срещу тях ще бъдат наказани.

Днес някои дървета наполовина са обгърнали старите каменни кръстове като по този начин се е създало едно цяло. Едно цяло между природата и вярата на хората. Едно цяло, което е символ на здравите семейни връзки, устояли на вековете и готови, да посрещнат бъдещето.

Ако искате да видите тези кръстове и да посетите някои от живописните оброчища, може да се обърнете към кметовете и кметските наместници на селата в Община Костинброд!

11865 посещения общо 1 посещения за деня
Към днешна дата на територията на община Костинброд има над 120 кръста, което я прави общината с най-висока концентрация на такива паметници в България.