Регионалният преглед на Софийска област за Националния събор на народното творчество – Копривщица 2022 ще се проведе в град Костинброд от 10 до 12 юни 2022 г.
Това е подготвителният етап за най-авторитетната проява у нас, свързана с опазване и популяризиране на културните традиции и фолклора, част от културното наследство на България, какъвто е Събора в Копривщица.
Тридневната надпревара в град Костинброд ще излъчи най-добрите самодейци от Софийска област, представили автентични образци на българския фолклор. Авторитетно жури, ръководено от доц. Д-р Анна Щърбанова от Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, ще оценява самодейците.
Домакинът – Община Костинброд, е осигурила прекрасни условия за участниците. Представянето на самодейните състави ще бъде в Народно читалище „Иван Вазов -1947“ в град Костинброд.
Програмата предвижда участия на подалите заявка състави от 10.00 ч. до 13.00 ч. на 10 юни /петък/, 13.00 ч. до 15.00 ч. на 11 юни /събота/ и 10.00 ч. до 12.30 ч. на 12 юни /неделя/.
Регионалният преглед е втората значима проява за българския фолклор, която се провежда в град Костинброд в рамките на седмица. На 3,4 и 5 юни фолклорните ритми завладяха града с 12-то издание на популярния и красив Международен фестивал „Шопски наниз“.
XII Национален събор на народното творчество ще се проведе в Копривщица на 5, 6 и 7 август 2022 г. Създаден през 1965 г., Националният събор на народното творчество в Копривщица има световно признание – от декември 2016 г. той е вписан в Регистъра на добрите практики за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. По свой живописен начин съборът представя традиционни обреди и празници, фолклорни песни и танци, българските занаяти. Основни организатори са Министерство на културата, Община Копривщица, Областна администрация на Софийска област, Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН.
9708 посещения общо 1 посещения за деня
Регионалният преглед на Софийска област за Националния събор на народното творчество – Копривщица 2022 ще се проведе в град Костинброд