Екипът, работещ по СУ “Асистентска подкрепа” възложи на обучителен център “Тренинг фактори” с Лектор г-жа Зоя Соколова – психолог, експерт по социални дейности, провеждането на специализираното обучение което е задължително условие за изпълнение на длъжността “Социален Асистент”.
В програмата на обучението бяха засегнати следните теми:
-Същност на социално-битовите дейности;
-Специфика на грижите за възрастни хора;
-Дейности, свързани със задоволяване на основните жизнени потребности;
-Комуникация с потребителя и неговите близки.
Всички Асистенти работещи в СУ “Асистентска подкрепа” получиха сертификат.
369 посещения общо 2 посещения за деня
На 15.07.2022г. в малкия салон на НЧ “Иван Вазов-1947”, гр. Костинброд, се проведе специализирано обучение на тема : “Същност, етични стандарти, комуникация при социалната асистенция” по СУ “Асистентска подкрепа” на Асистентите, предлагащи социална асистенция.