Публична покана с предмет:

Избор на изпълнител за„Актуализация на цифров модел на гр. Костинброд и прехвърляне на база данни от Autodesk  в М – CAD“. Финансирането на поръчката ще се осъществява със собствени средства от общинския бюджет .

Подробна информация за поканата и изискванията към участниците са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9019240

ДОКУМЕНТАЦИЯ

2921 посещения общо 1 посещения за деня
Публична покана с предмет: Избор на изпълнител за„Актуализация на цифров модел на гр. Костинброд и прехвърляне на база данни от Autodesk в М – CAD“