Днес, 26.10.2022г., Община Костинброд и Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, подписаха споразумение с ангажимент за изграждане на обект: „Изграждане на ул. Д. Петков“ от ОТ 918 до ОТ 926, ул. „Острова“ от ОТ 926 до ОТ 1024, ул. „Ропотамо“ от ОТ 707 до ОТ 709, гр. Костинброд – Етап 2“.

В официалната зала на МРРБ заместник- кметът на община Костинброд, г-н Александър Ненов и финансовият контрольор на община Костинброд, г-н Николай Георгиев подписаха споразумение за финансиране на изграждане на улична общинска мрежа.
Напомняме, че само преди 1 година се реализира проект “Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд” – обект: Изграждане на ул. „ВИТОША“, ул. „ГЕО МИЛЕВ“ , ул. „ПИРИН“ и Рехабилитация на: ул.“Й. ЙОВКОВ“, гр. КОСТИНБРОД”.
След подписването на днешното споразумение, улиците в квартал „Захари Стоянов“, гр. Костинброд ще бъдат изцяло рехабилитирани. Кварталът все повече се заселва от нови жители като е предпочитан, поради близостта си до Автомагистрала „Европа“.

През следващата година предстои облагородяване на различни зони на територията на общината, както и изграждане или рехабилитация на улици в рамките на град Костинброд и селата от община Костинброд!

11718 посещения общо 2 посещения за деня
В деня на строителя – Димитровден се подписа споразумение за изключителен важен инвестиционен проект за изграждане на улична мрежа на улици „Д. Петков“, ул. „Острова“ и ул. „Ропотамо“, гр. Костинброд