Режисьор и хореограф е г-жа Емилия Михайлова. Няма думи, които биха могли да опишат емоциите предадени от участниците към публиката. Трябва да се види!

Г-жа Михайлова освен, че е учител на хореографските паралелки и на групите по Креативни танци в СУ “ Д-р Петър Берон” е и терапевт на групи по “Танцово двигателна терапия за психосоматичните процеси на развитие ”. На г-жа Емилия Михайлова помогнаха учители, класните ръководители от 1-ви до 4-ти клас и вокални педагози.

СУ „Д-р Петър Берон“ отново показа своите възможности и желание да организира мащабен културен проект. Децата от гимназията не просто участваха, те се чувстваха щастливи и се представиха блестящо.

Официалните гости, които уважиха събитието бяха г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – Председател на Общински съвет- град Костинброд, г-н Александър Ненов – Зам.-кмет на Община Костинброд, и г-н Александър Евтимов – Директор на СУ “Д-р Петър Берон” – гр. Костинброд.

Всички присъстващи в залата бяха поздравени от кмета на община Костинброд, г-н Трайко Младенов и директорът на СУ”Д-р Петър Берон, г-н Александър Евтимов.

Благодарности към всички, които допринесоха за реализирането на този спектакъл.

Специални поздравления на класните ръководители на 1-ви, 2-ри, 3-ти и 4 клас в СУ „Д-р Петър Берон“.

1696 посещения общо 2 посещения за деня
В навечерието на Коледните светли дни, на 22.12. жителите на Община Костинброд бяха поздравени от децата на СУ “ Д-р Петър Берон” с невероятен спектакъл