В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Костинброд изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

В тази връзка, съгласно чл.42 от Наредбата за планиране на социалните услуги, считано от датата на публикуване – 03.02.2023 г., в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви за обсъждане Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планираните социални услуги на общинско и областно ниво в община Костинброд.

Общественото обсъждане ще се проведе на 23.02.2023г. в 14.30 ч. в малкия салон на НЧ “Иван Вазов-1947” гр. Костинброд.

Мнения и предложения могат да бъдат направени:

– на email: kostinbrod.bg@gmail.com

– в писмен вид в Общинска администрация Костинброд – Център за информация и услуги (деловодство) – 08.00 – 17.00 ч. всеки делничен ден;

Съгласно указания срок, предложенията ще се приемат до 03.03.2023г.

За допълнителна информация – 0721/ 68 710

238 посещения общо 1 посещения за деня
ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ