На 16 март 2023 г официално се откри новата Административна сграда, Централен шоурум и производствена база на Ролпласт. На събитието присъстваха над 300 гости, сред които г-жа Ирина Щонова, Зам.-министър на икономиката и индустрията, г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, зам.-кметовете инж. Габриела Трайкова и г-н Александър Ненов, главен архитект Веселин Клянев, собственици на компании от община Костинброд и партньори на Ролпласт.
„Ролпласт Груп“ АД е създадена през 2000 г. като фирма за производство и продажба на външни и вътрешни щори. За 23 години компанията се превърна в един от водещите производители на врати, прозорци и щори не само в България, но и в Европа, това заяви на официалната церемония г-н Светлин Николчев- собственик на компанията.
През изминалата 2022 г „Ролпласт Груп“ АД получи трети сертификат клас „А“ с проекта си за разширяване на производствената си база в Костинброд на стойност 18,2 млн. лева и разкриване на 30 работни места. Инвестираните разходи са разпределени в строителство на производствено хале , административна сграда и склад за готова продукция в размер на 9,1 млн.лв , оборудване и машини за 8,3 млн.лв и фотоволтаици-800 000 лв.
Кметът на община Костинброд връчи на Светлин Николчев готовият проект за път, свързващ Индустриална зона-Костинброд с град Костинброд и по- конкретно с новата Индустриална зона, която се оформя на територията на завод Нива. Проектът за пътя беше възложен за изработка от община Костинброд, а средствата за него ще бъдат предоставени от Българската агенция за инвестиции на фирма Ролпласт, като инвеститор клас “А”.
След официалните речи зам.-министър Щонова, заедно с ръководството на община Костинброд разгледаха новата производствена база и шоурумът с изложената продукция на Ролпласт.
2853 посещения общо 2 посещения за деня
Днес се откри новата административно – производствена база на Ролпласт