НЧ „Иван Вазов – 1947” е учредено от група активни младежи през 1947 г. Създаването на читалището става само две години след изграждането на начално училище на гара Костинброд, което се отделя като самостоятелно под името “Д-р Петър Берон” на 1 ноември 1945 г. Основните инициатори за учредяване на новото читалище са назначената за главен учител Вунка Николова, както и преподавателите Матю и Мара Шивачеви, Любен Милковски – техник от Химическите заводи, Роза Григорова и Лозка Петрова.

През месец януари 1947 г. ентусиазираните млади хора решават, че двете порутени стаи, където се е помещавал спортен клуб могат да се превърнат в читалище. Те организират вечеринки с вход и така събират първите средства, с които заплащат наема на паянтовите помещения, намиращи се в частна къща срещу Химическите заводи С остатъка от средствата, събрани чрез вечеринки, членски внос и 100 000 лв./тогавашни пари/ – помощ от потребителната кооперация, са закупени и първите книги. Повечето от тях са от класика на българската литература Иван Вазов, откъдето идва и името на читалището. С това се поставя началото и на библиотечната дейност. Първата библиотекарка е Роза Григорова, която започва работа с книжен фонд, побиращ се в две книжни торбички. Първият председател е Любен Милковски, под чието ръководство младите и ентусиазирани членове ремонтират със собствени средства порутените помещения. Те служат и за библиотека и за всякаква развиваща се по това време читалищна и младежка дейност.

Оскъдна е информацията за дейността на читалището и липсва всякаква документация от създаването му до 1965 г. Знае се, че през 1962 г. за председател е избран Кирил Игнатов, а за секретар-библиотекар Александър Димитров. По това време е направена и пристройка за сцена.

През 1965 г. за председател е избран Иван Вутов, а за секретар –библиотекар Веселина Вутова. Те въвеждат пълен отчет на финансите на читалището. Книжният фонд, който вече наброява 1900 тома завеждат в инвентарни книги. Председателят и библиотекарката приспособяват рафтове за подреждане на книгите. Библиотечният фонд е обработен по десетичната система. Изготвен е систематичен каталог. Обсъждат се книги, провеждат се срещи с писатели. Организират се викторини, часове на приказката. Нараства бързо библиотечният фонд, който достига цифрата 6575 тома. Броят на читателите достига 800 души. Членовете на читалището наброяват 356 души. За своята дейност през 1973 г. Веселина Вутова е наградена със значка “Отличие за читалищна дейност” от Комитета за култура.

Управителният съвет на читалището по това време се състои от: Иван Вутов – председател, Веселина Вутова – секретар и членове: Тодор Лозанов, Бочо Найденов /художник/, Кръстан Янков, Димитър Рангелов, Лина Милчева и Лиляна Делистоянова.

За съжаление фактическият материал в снимки и документи от това време е изключително оскъден.

През 1975 г. читалището е преместено в нова, модерна сграда с просторни зали. Базата, с която вече читалището разполага, дава възможност за разгръщане на активна и истинска читалищна дейност.

Няколко имена са останали в историята на НЧ”Иван Вазов-1947”, имена като Веселина Вутова – отличена за своята дейност през 1973 г. и наградена със значка „отличие за читалищна дейност” от комитета за култура. В прегледа на библиотеките 1977 -1980 т. Библиотеката на НЧ „Иван Вазов-1947” е класирана на трето място в страната. На националния преглед на читалищата за периода 1980 – 1984 читалище „Иван Вазов” печели второ място.

В началото на концерта на сцената бяха раздадени грамоти за отличие и развитие на читалищната дейност от председателя на НЧ “Иван Вазов-1947“ г-жа Недялка Гълъбова и секретарят на читалището г-жа Седефка Николова.

Патронът Иван Вазов е не само голяма личност в нашата книжовност, но и в българската история, тъкмо заради несломимата си вяра и убеденост, че и ниe сме дали нещо на света, заради убедеността, че има какво още да дадем!

Мисията на читалище „Иван Вазов-1947” като светлината е вечна, една искрица – да запали детските умове и сърца за изкуството!

Богатата програма на отбелязването на Народното читалище започна с невероятни хореографии на ТС ”Зорница” и ТШ „Зорница Джуниър“. Уникални шопски хора ни представиха и ТС „Зорница“ – първа генерация. Програмата продължи със Сара Изворова и Мария Дамянова на  Пиано,  Стефан Милков от театър „Цветан Станков”, малките госпожици от балетната формация „Фейри денс“ и Дани Милев с група „Хадес“, които се събраха специално за 75 годишния юбилей. Прекрасната водеща Анета Вълканова представяше всички, участващи самодейци в концерта.

На събитието присъстваха г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев- председател на ОбС-Костинброд, г-н Александър Ненов- зам.-кмет на община Костинброд, г-жа Недялка Гълъбова – Председател на НЧ ”Иван Вазов-1947”, общински съветници, кметове на кметства и граждани на община Костинброд.

На финал кметът на община Костинброд бе поканен на сцената на НЧ “Иван Вазов-1947“. Той заяви:

„75 години са едни изключителни години, в които читалището се е утвърдило в общината ни, в областта ни, в страната ни! Изказвам огромна благодарност към всички онези, които са се трудили през годините. А аз като кмет и с пълната подкрепа на Общински съвет – Костинброд  през тази година ще осъществим още един важен проект в читалището, а именно напълно обновяване на приемната, фоайето и малкият салон на НЧ „Иван Вазов-1947“! Защото нашите самодейци го заслужават!

Поздравления на всички творци, на ръководителите на творческите колективи, на всички, които са били и винаги остават част от голямото семейство на НЧ „Иван Вазов – 1947”.

Честит празник!

Честит юбилей!“

Община Костинброд и Общински съвет-Костинброд отдели средства за нови носии на ТС „Зорница“, които ще бъдат закупени през следващия месец.

3528 посещения общо 2 посещения за деня
Народно читалище „Иван Вазов -1947“ в град Костинброд отбеляза 75 години от създаването на културната институция в община Костинброд