ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!
ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Относно: Дейност-превоз на пътници по маршрутна линия София- Сливница, чрез маршрутки преминаващи през Първи район на град Костинброд.

Маршрутните разписания по линия София – Сливница са утвърдени през 20.02.2007 година. Към настоящия момент изпълнението на автобусната линия се изпълнява съгласно договор между възложител – Столична община и изпълнител – „Маке Транс“ ООД, съгласно договор СО15-РД-329/09.06.2015г., сключен след провеждане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки.

Срокът на договора между възложителя- Столична община и изпълнителя „Маке транс“ ООД, относно така наречените „сливнишки маршрутки“  е за срок от  8/осем/години.

До настоящия момент, в който преустановиха своята дейност сливнишките маршрутки по линия София – Сливница, преминаваха през град Костинброд/ Първи район, бул. „Йордан Йовков‘, ул. „Обединена“, село Петърч/до град Сливницаи обратно.

Община Костинброд не възлага, не контролира и не носи отговорност за изпълнението на съответната автобусна линия /маршрутна линия/, като във връзка с възникналата ситуация беше изпратено писмо от Общинска администрация до Столична община за искане информация по случая – от кога и защо ще бъдат спрени сливнишките маршрутки и ще има ли кой да изпълнява съответните курсове?

Поради факта, че Община Костинброд не е страна по договорно-правните отношения между Столицата и съответния превозвач,  изисквахме незабавно да ни бъде предоставена информация по случая още на 6 юни 2023г., с писмо с изх. Номер 07.00-108/06.06.2023г.

По неофициална информацията предоставена до момента става ясно, че срокът на договора с изпълнителя е изтекъл и към настоящия момент същия отказва удължаване на срокапо спешна мярка.Както и че не е провеждана процедура за избор на нов изпълнител от Столична община.

Автобусна линия София – Сливница е част от републиканска транспортна схема, която „включва всички автобусни линии, свързващи пунктове от териториите на две или повече областни (междуобластни линии“) . Съгласно действащата нормативна уредба „разработването на републиканската и областните транспортни схеми се извършва при спазване на изискванията по чл. 16 от Наредбата №2 от 15.03.2002 г. съобразно принципа на равнопоставеност , освен ако едната от насрещните общини се отказва от това право.“ Във връзка с горното автобусна линия София – Сливница се изпълнява на квотен принцип 100% от Столична община. Маршрутните разписания са по маршрут София – АГ „Север“ – АС „Белица“ – АС „Костинброд“ – АС “Болница“ – АС „ Училището“ – АС „Петърч“ – АГ „Сливница“.

Интересни са фактите, че преди 4 години отново с наближаване на предизборния период, именно в летния сезон, автобусен превозвач се отказа да вози квотата на Столична община, с което през лятото на 2019 г. се създаде обществено напрежение, а през септември месец преди тръгване на учениците към София и обратно до последно не се знаеше кой и как ще изпълнява квотата на Столична община по линията София-Петърч и обратно.Считано от 1 януари 2022 г. превозвача от квотата на столична община едностранно прекрати договора си с възложителя Столична община и преустанови превозите по автобусна линия София-Петърч, като от тогава до момента Столицата е възложила по спешна мярка изпълнението по линията.

Видна е тенденцията за неефективността на превоз на жители и гости на общината ни, чрез автобусни превозвачи, на които възлага Столична община, а не община Костинброд!!!

Община Костинброд не може да осъществи контрол на превозвачи, на които възложител е Столична община. Към настоящия момент община Костинброд отново е уведомила Автобусни превози-Костинброд да изпълняват стриктно маршрутните разписанияпо линия Nº2, линия Nº3 от квотата на община Костинброд за обезпечаване на нормалния превоз на пътници от Първи район на град Костинброд.

Въпреки че община Костинброд няма никакво отношение относно възлагането и изпълнението на автобусна линия София – Сливница, като представители на местното самоуправление чувстваме ангажираност за възникналата ситуация, тъй като са засегнати граждани на община Костинброд, ползващи сливнишките маршрутки и поради тази причина с настоящото уведомление желаем да внесем яснота по възникналата ситуация.

Съвсем скоро Общинско дружество „Общински превози Костинброд“ ЕООД ще започне да изпълнява своята дейност , с което Ви  гарантираме че подобни напрегнати ситуации както в предходни години, така и към момента вече няма да бъдат допускани!

Писмо Столична

 

Уведомление
13820 посещения общо 1 посещения за деня
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!! ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД