Публична покана с предмет:

„Изготвяне на технически проект за временна организация на движението на кръстовище при пресичане на ул. „Йордан Йовков” и ул. „Ломско шосе” на територията на гр.Костинброд”, открита по Решение № РД 05 – 141/ 16.05.2014

Подробна информация за поканата и изискванията към участниците са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9029418

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9029418

Документация

2565 посещения общо 1 посещения за деня
Публична покана