⚠️Фирмата, която подържа този републикански път не може да го почисти и поради тази причина община Костинброд е почистила пътят между село Безден и Богьовци за придвижване на жителите на село Богьовци.

 

997 посещения общо 1 посещения за деня
❌Републикански път III-81, в участъкът на село Богьовци, е затворен от страна на държавните институции.