Уведомяваме жителите на Община Костинброд и с.Богьовци, че състоянието на пътя е непроходимо. Община Костинброд е изпратила Сигнално писмо до „Агенция пътна инфраструктура“, Областен управител на Софийска област и Областно пътно управление – Софийска област. От няколко дни общинска администрация и областна администрация са в пълна координация по предаването на актуална информация за състоянието на пътищата на територията на община Костинброд. Областния управител лично е констатирал влошеното състояние на пътя и невъзможността фирмата изпълнител да го поддържа при зимни условия.

Поради невъзможността почистващата фирма да поддържа нормалната проходимост на пътя, Община Костинброд е осигурила достъп от и до с.Богьовци през общински път с.Безден – с.Богьовци /SFO 3411/.

4175 посещения общо 2 посещения за деня
Във връзка с влошеното поддържане на Републикански път III-811 Богьовци-Опицвет-Сливница/, преминаващ през с.Богьовци.