Събитието се организира от консорциума по проект „MOBICCON-PRO“, включващ Главболгарстрой Холдинг, Института за икономическа политика и Университета по архитектура, строителство и геодезия, в сътрудничество с БТПП, която е асоцииран партньор по проекта.

На конференцията присъства кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, зам.-кметът инж. Теодора Гогова и инж. Красимир Дебеляшки – общински съветник в ОбС- Костинброд.

В първия панел участие взеха г-жа Ренета Колева – зам.-министър на околната среда и водите, г-н Владимир Томов – председател на Съвета по инвестиции, г-жа Надежда Бобчева- зам. – кмет на Столична община.

Във втори панел се включиха кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, зам.-кметове на общините Монтана и Сливница, управителят на Общинско предприятие “Регионален център за управление на отпадъците – Самоков” и инж. Ирена Петкова – директор на РИОСВ. От сръбска страна по проекта присъства представител на община Пирот.

По време на форума бяха обсъдени актуалните тенденции в кръговото строителство в Европа и България.

В рамките на няколко сесии се дискутираха теми, свързани с: 

 ▪️Нормативната уредба и мерките за управление на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на национално и местно равнище;

 ▪️Добри практики за кръгово строителство и селективно разрушаване на европейско равнище;

 ▪️Възможности за финансиране на зелени проекти и инициативи;

 ▪️Бъдещите тенденции за развитие в сектора.

🔹На конференцията беше представен и напредъкът по проекта „MOBICCON-PRO“, представляващ международна изследователска инициатива в сферата на кръговото строителство, финансирана по програма „Хоризонт Европа“ на Европейския съюз и насочена към разработването на иновативни решения за производството на висок клас рециклирани строителни материали.

♻️Община Костинброд има опит и наблюдение в тази насока. През изминалите години старият химически завод в центъра на града ни бе разрушен, а строителните материали се рециклираха. Частните имоти се разчистиха и мястото е освободено за нови инвеститори – около 200 дка.

🚯Общината има иновативни решения за производство на висок клас рециклирани строителни материали.

✅Амбицията на ръководството на общината е да се изгради подобен център на наша територия, което включва: Иновативно кръгово системно решение за управление и възстановяване на ресурси от отпадъци от строителство и разрушаване.

🏭Такъв център е важен за общината, защото през последните 2 години се изчистиха над 500 дка частни и общински земи от отпадъци – предимно строителни.

🏙️Профилът на община Костинброд е:

1. На наша територия се намира най-модерното Депо за битови отпадъци, което е българо-белгийска и публично-частна инвестиция;

2. Проект за център за разделно събиране на отпадъци, с такса за битов отпадък;

3. Депо за земна маса, както и за строителни отпадъци;

4. Компостираща и сепарираща инсталация – в момента се изгражда;

5. Завод за земен водород и фотоволтаици – предстои засторяване на над 200 дка;

6. Електростанции за електроавтомобили и закупуване на електроавтомобили;

7. Проекти за отопление на оксиводород.

2751 посещения общо 1 посещения за деня
На 12 декември 2023 г. Българската търговско-промишлена палата (БТПП) беше домакин на конференция на тема „Кръгова икономика в строителството – актуални тенденции в Европа и България“.