108 посещения общо 1 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността главен инспектор „Екология, Горско и Селско стопанство“ в отдел „С,СК, ИИ, ИП ,ПО и Е” при общинска администрация Костинброд