Министерството на енергетиката, с представители на ЕСО проведоха работна среща с кметовете на общините Костинброд и Сливница, и Националното сдружение на общините в Република България, във връзка с проблемите с прекъсванията на електрозахранването заради сложната метеорологична обстановка в края на ноември

Министърът на енергетиката г-н Румен Радев се срещна днес, 15.01.24г., с г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, г-н Васко Стоилков – кмет на община Сливница и г-жа Силвия Георгиева – изпълнителен директор на НСОРБ.

На срещата присъстваха и заместник-министърът на енергетиката г-н Красимир Ненов, г-н Ангелин Цачев- изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор ЕСО, г-жа Карина Ангелиева- Началник на политически кабинет на министерство на енергетиката, г-н Иван Маринов – Директор дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации“ и г-н Благой Станчев- Парламентарен секретар на НСОРБ.

Срещата се състоя благодарение на съдействието на НСОРБ, като беше обсъдена ситуацията с дълготрайните прекъсвания на електрозахранването в периода 25.11.2023 – 29.11.2023 г. заради сложната метеорологична обстановка и обявеното частично бедствено положение.

На работната среща най-важното нещо бе идентифицирането на превантивни мерки, които да се предприемат бързо, както и набелязването на по-дългосрочни мерки, по които да се работи в рамките на следващите години.

Начертаха се посоки и мерки за взаимодействие между електроразпределителните дружества и общините, а именно начин на почистване на сервитутите около трасетата, проходимост на пътищата и отговорност за това до важни обекти в тежко време, необходимост от законодателни промени, за да се търси и изисква по-голяма отговорност от дружествата, по-тясна взаимовръзка и координация между енергоразпределителните дружества и ръководствата на българските общини.

Кметовете – като членове в НСОРБ и представляващи засегнатите общини заявиха, че е нужно в бедствена ситуация да се полагат целеви усилия от компетентните органи и по-добра координация с екипите от ЕРМ Запад за бързото отстраняване на авариите. Общините имат добра синхронизация с ключови институции като МВР, АПИ, представителите на горските стопанства, но това не е достатъчно.

Исканията на кметовете на общините Костинброд и Сливница е да има ясна координация при подобни бедствия с електроразпределителното дружество.

Г-н Трайко Младенов заяви, че в деня на първия силен снеговалеж нямаше точна информация за мащаба на бедствието и срокът за отстраняване на аварията.

„Общината е институцията, която трябва да уведоми своите жители за възникналия проблем и за отстраняването на аварията, но от първия ден нямаше връзка с ЕРМ Запад и точна информация от дружеството! Екипите за отстраняването на няколкото аварии в общината бяха недостатъчни!“

Г-н Васко Стоилков заяви:

“Една превенция е добре дошла за населението и кметовете са настроени положително да помогнат за подобряването на електроснабдяването. За това трябва превенцията да бъде целогодишна, а не само есенно време.“

“Ключово е да обсъдим какво да променим, с ясни отговорности”, заяви г-жа Силвия Георгиева – изпълнителен директор на НСОРБ на срещата с министерството на енергетиката.

Напомняме на жителите на община Костинброд, че общинска администрация пусна поредица от жалби до всички компетентни институции, относно продължителната липса на ток!

https://kostinbrod.bg/archives/73067

https://kostinbrod.bg/archives/73026

Общинска администрация-Костинброд гарантира на гражданите, че ще продължим да търсим отговорност от дружеството и ще изискваме гаранции, че подобни ситуации няма да има в бъдеще!

Днешната среща бе първата стъпка към подобряване на електроразпределителната мрежа в общината и обслужването на клиентите на ЕРМ Запад. Министерство на енергетиката пое задължение следващата работна среща да бъде с КЕВР и електроразпределителното дружество.

В сряда предстои среща между ръководители в ЕРМ Запад и общинска администрация- Костинброд.

 

4476 посещения общо 3 посещения за деня
Работна среща в Министерството на енергетиката, във връзка с проблемите с прекъсванията на електрозахранването заради сложната метеорологична обстановка в края на ноември