С 12 “ЗА”, двама против и трима въздържали се, гласувалите общински съветници приеха капиталовата програма на община Костинброд за 2024 година.

През изминалата седмица г-жа Анита Кръстанова- Директор на дирекция „ФСД” и главен счетоводител на община Костинброд представи на обществено обсъждане, чрез презентация бюджета за 2024г.

На днешната сесия на общински съвет- Костинброд присъстваха г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, г-н Александър Ненов и инж. Теодора Гогова- зам.-кметове на община Костинброд и служители на общинска администрация-Костинброд.

Бюджетът на община Костинброд е с рекордна капиталова програма! Средствата за инфраструктурни обекти, които ще бъдат изградени и довършени какво в града, така и във всички села от най-малкото до най- голямото са в размер на 38 милиона лева, при 1 милион и 200 хиляди – целева капиталова субсидия от страна на държавния бюджет.

При гласуването на бюджета председателят на Общински съвет, д-р Атанас Тенев и кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов благодариха на общинската администрация за изключително професионалната работа по подготовката и спечелването на проекти с държавно и европейско финансиране, както и на всички онези общински съветници, които са работили в пълен синхрон с общинска администрация- Костинброд и в интерес на гражданите.

Чрез годишния финансов план община Костинброд ще реализира цели и приоритети, ще реши конкретни проблеми, като с това ще се стреми да подобрява условията на живот и публичните услуги на територията на общината.

С новия обоснован и балансиран Бюджет 2024 г. е осигурено ритмичното финансиране на звената и заведенията.

Предвидени са повече средства в сферата на образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата, спорта и инфраструктурните обекти.

Средствата, които ще бъдат вложени в строителството на обекти, описани подробно в капиталовата програма и лимитният списък на общината са европейски проекти и държавно финансирани.

Кметът на община Костинброд изтъкна, че дори в най-трудния мандат 2019-2023 г. с изключително много препятствия за реализиране на бюджет, както за общините, така и за държавата – общината успя да реализира своята капиталова програма. Мандат, който трябваше да се справя с инфлацията, икономическа криза, парламентарни избори, борба срещу Ковид-19, мигрантски поток и война в близост. Дори тогава общината е показала изключителна решителност и добро управление.

През предходния мандат общинска администрация и общински съвет успяха заедно да реализират капиталова програма за 29 милиона лева, при 1 милион и 200 хиляди отделени от държавния бюджет.

Господин Трайко Младенов изтъкна:

„С настоящия бюджет са съобразени както желанията на гражданите, така и равностойно разпределение на средствата от държавния бюджет и спечелените проекти за всички квартали в града и всички села в общината. Само в последните два месеца, от започването на настоящия мандат 2023-2027 г., са изготвени и подадени нови проекти. Общинска администрация кандидатства за нови финансирания, които са внесени за одобрение, с което бюджета през настоящата година ще стане още по-голям. Възходящият темп на развитието на общината води до това през тези два месеца да се увеличават срещите с нови инвеститори, които идват на територията на общината, виждайки доброто развитие на общината и бързата работа с общинска администрация.”

Председателят на Общински съвет- Костинброд благодари на общинските съветници, които подкрепиха бюджета за 2024 г. , за да може общината да продължава да се развива във възходящия темп както до момента и да бъде конкурентноспособна спрямо областни градове и регионални центрове в страната ни.

Само преди дни поредният голям инвеститор връчи копие от сертификат „Клас А“ на кмета на община Костинброд и Председателят на Общински съвет- Костинброд.

Към настоящият момент по думите на кмета и на Председателят на Общински съвет- Костинброд се говори с държавни администрации и ведомства, които  да продължават да развиват дейността си на територията на общината, с което тя става изключително оперативна в предоставянето на административна дейност както на местно, така и на областно ниво.

Относно факта, че през настоящата година се чества 50 години град Костинброд ще се реализират изключително много културни събития.  Ще бъдат открити важни за общината инфраструктурни обекти. Отделят се средства за духовните храмове на територията на община Костинброд и за детско-юношеския спорт.

Огромната амбиция на ръководството на общината е да започне проектирането на мултифункционална голяма спортна зала, нов модерен футболен стадион и басейн. Средствата за проектирането на обектите са заделени в настоящия бюджет!

От бюджета на общината са отделени средства, за да продължи изграждането на Централния градски парк и на централния музей. Продължава изграждането на Централната детска градина, като основен приоритет за по-малките и по-големите села е довършването на водния цикъл или започването на такива.

Предстои модернизация и нов облик на изключително важни сгради, в които са позиционирани държавни ведомства като Пожарна, Полиция, Общинска администрация, общежитието към ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“, две читалища в село Чибаовци и село Петърч, както и многофамилни жилищни сгради – 3 на брой. Община Костинброд ще продължи да се бори и за останалите блокове, които не успяха да влязат в програмата за саниране.

С амбициозната си капиталова програма и изключително силен бюджет, община Костинброд отново показва амбициите си да бъде лидер в София област и на Национално ниво.

Г-н Младенов и д-р Тенев благодариха на всички общински съветници, които милеят за общината, за своите съграждани и които подкрепиха бюджета, подготвен изцяло в интерес на всички граждани.

4587 посещения общо 2 посещения за деня
Днес, 31.01.2024г., на редовна сесия на Общински съвет- Костинброд беше приет общинският бюджет за 2024г.