Г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, заедно със зам.-кмета г-н Александър Ненов, адв. Георги Янев и г-жа Бистра Боянова – PR на община Костинброд проведоха работна среща с г-н Васил Николов – член на управителния съвет на БТС и г-н Кристиан Пенчев – експерт „Хижи и маркировки“.

В работната среща бяха обсъдени успешни проекти за училищни образователни лагери, разработени от БТС през 2023 г. по програми на Министерството на образованието и науката, възможностите в тях да се включват посещения на обекти от Национално движение „Опознай България – 100 национални туристически обекта“.
Решено бе в кратки срокове да се проведе среща с туристическите ни дружества „Люляк“ и „Кавака“ и с директорите на училищата на територията на община Костинброд.
Сред акцентите бе създаването на добро сътрудничество между община Костинброд и Сдружение „Български туристически съюз“ като това включва общи инициативи и добро ръководене на хижите на територията на общината.

„Костинброд има потенциала да се превърне в новата туристическа дестинация, в близост до столицата. Амбицията ни е да развием планинския туризъм и религиозния туризъм.“, заяви кметът на община Костинброд.

9839 посещения общо 1 посещения за деня
На 6 февруари, в кабинета на кмета на община Костинброд се проведе среща със сдружение „Български туристически съюз“