Във връзка с честванията по случай „ТОДОРОВДЕН“ и провеждането на организирано мероприятие на площад „Тодор Спасов“, I-ви район на град Костинброд, община Костинброд, с цел осигуряване на оптимален транспортен достъп, ограничаване на рискове от пътнотранспортни произшествия, обособяването на зони за позициониране и наличие на едри нечифтокопитни животни и ППС-та, задвижвани с животинска тяга и безопасен достъп на гражданите, присъстващи на събитието, както и обособяване на зони за паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на присъстващите жители и гости на община Костинброд, с цел опазване на обществения ред и сигурност, на основание чл.44. ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.19. ал.1, т.2 , ал.2. т.5 и чл.23 от Закона за пътищата и чл.5, т.1 от Наредбата за управление на общинските пътища на община Костинброд и чл.4. ал.1, т.2, т.8, т.11, т.15, т.16 , чл.6. ал.1 от Наредба за обществения ред на територията на община Костинброд.

Заповед Тодоровден

66 посещения общо 1 посещения за деня
Заповед №РД-05-101 от 14.03.2024