На днешния ден, Велика събота, Ви съобщаваме добри новини за община Костинброд. В брой 38 от Държавен вестник, УКАЗ № 123, с изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024г. са готови за финансиране следните проекти:

    1. Проект „ Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Костинброд“- Етап II SFO 1401 от км 0+000 до 1+910 ул. Обединена от ул. „Момчил Войвода“ до кръстовище „Букет“;
    2. Проект „ Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Костинброд“- Етап III – SFO 1402 /II-81/ ул. „Славянска“ от Първи район до кръгово движение „Белица“;
    • Напомняме, че отсечката от голямото кръгово до кръстовището с ул. „Момчил Войвода“ е в процес на приключване на обществена поръчка, средствата са по проект с Държавен Фонд „Земеделие“ за „Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Костинброд – Етап I“.

    1. Проект „Ботаническа градина – ПАРК“ ;

4.Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци – Четвърти етап „Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500м3 на село Драговищица и село Голяновци, община Костинброд“;

5.Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци – Подетап II.3 на Втори етап „Частична подмяна на улична водопроводна мрежа на с. Драговищица, община Костинброд.“;

6.Рехабилитация на пътна настилка на уличната мрежа в село Голяновци – I етап: ул. „Черковна“, ул. „Лилия“, ул. „Нарцис“, ул. „Г. С. Раковски“;

7.Рехабилитация на част от улична мрежа в град Костинброд : ул. „Синчец“, ул. „Янтра“, ул. „Тунджа“;

8.Преустройство и ремонт на общинска сграда в Музей / бившата баня/;

9.Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Мост над река Сливнишка, находяща се на път SFO 2406/I-8 в землището на село Петърч.

Продължава да се изгражда градският парк-ботаническа градина в град Костинброд, продължава преасфалтирането на улици, във всяко село се игражда и/или довършва водопроводът.

Община Костинброд се доказва с всеки изминал ден, месец, година, че е просперираща община с процъфтяващо общество!

В тези Светли дни Ви пожелаваме да бъдете благословени и от сърцата ви да извира чиста и искрена любов! Бъдете здрави!

7381 посещения общо 1 посещения за деня
Инфраструктурен подем: Новите проекти са одобрени за Община Костинброд и готови за финансиране