На 14 май 2024 г. делегация от община Костинброд посети населеното място– Чокакьо, район Мор, окръг Фейер, Република Унгария. Там се видяха с Fűrész György – кмет на Чокакьо, Bognár Gábor – заместник-кмет и Lévai Ildikó- деен общественик в Чокакьо. Делегация от Чокакьо, която посети община Костинброд преди година беше водена от заместник-кмета и в нея взе активно участие и г-жа Éva Bócz , която сега очакваше с нетърпение да покаже на костинбродската група прекрасното унгарско училище, което ръководи.

Делегацията от община Костинброд бе в състав: Кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов,

заместник.-кметовете инж. Габриела Трайкова, инж. Теодора Гогова и г-н Александър Ненов и общински съвет – Костинброд в състав:

-Председател на Общински съвет – Костинброд – д-р Атанас Тенев,

-Председател на Комисия по бюджет, финанси и общинска собственост /ИБФ /, г-жа Даниела Станкова,

-Председател на Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция /МС/ инж. Красимир Дебеляшки,

-Председател на Комисия по устройство на територията, опазване на околната среда, селско и горско стопанство и зелени политики и възстановяване и устойчивост /УТ/, г-н Мариян Младенов,

-Председател на Комисия по благоустрояване и комунални дейности, транспорт, търговия, съобщения и туризъм /ТТСУ/, г-жа Анелия Велева,

-Председател на Комисия по икономическа и инвестиционна политика, приватизация и следприватизационен контрол и концесии /ИПСК/, г-н Димитър Григоров,

-Председател на Комисия по образование, наука, култура и вероизповедания /ОНК/, г-жа Ябленка Трайкова,

-Председател на Комисия по здравеопазване, социална политика. /ЗСП/, г-жа Василена Георгиева- Ивкова,

-Председател на Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ПУКИ/, г-жа Анета Михалова,

-Председател на Комисия по жилищно-спестовни влогове /ЖСВ/ г-н Валентин Делчев,

-Председател на Комисия по спорт и проблемите на младежта /СПМ/, г-н Борислав Здравков и

-Председател на Комисия по международни отношения и сътрудничество /МОС/, г-жа Мариела Средкова.

Костинбродската делегация бе придружавана от г-н Йордан Тютюнков – председател на българското Самоуправление в Кишпещ, Унгария, Pánczélné Szemeti Hajnalka- координатор на международните програми и Pánczél Adrienn – координатор Комисията за приемане в Чокакьо.

Чокакьо е малко населено място в района на Мор, окръг Фейер /Fejér/. Мястото е специално за българите, защото над селището се намира Йордановата гора, кръстена на Йордан Бочков, който е от българските градинари заселили се през 20 век. Йордан и неговата съпруга Дорита закупуват 12 хектера гора над Чокакьо, защото разбират, че ще бъде изсечена от предишните й собственици. Българите след като закупуват гората я даряват на местната управа. В знак на уважение и признателност през годините на това място стотици унгарци полагат цветя и палят свещи, а през 2022 година общността в Чокакьо събира средства и с помощта на българския консул и българската стопанска камара дават заявка на скулпторите Милена Младенова и Рашо Митев да изградят българска чешма. Гранитът за изработката, както и почвата върху която е положен са донесени от българия, а за водата, течаща от чешмата местните казват, че има лечебни свойства.

В традиционната българска народна вяра и култура, водата има особено значение. Тя се възприема не само като източник на живот, но и като средство за пречистване и защита. Чешмите са не само практически източник на вода, но и културни и духовни центрове. Те символизират връзката на човека с природата и божественото, и поради това се възприемат като свети места.

На това свято място, намиращо се в Йордановата гора, деца от местното училище в Чокакьо изпяха традиционни унгарски песни и поздравиха българската делегация. Кметът на община Костинброд заяви, че това място е гордост за нас българите и повече трябва да разберат за него и да го посетят.

Гостите от община Костинброд посетиха основно училище „Baro Tamás Nádasdy”, където директорът Éva Bócz разказа за своето училище и заяви, че ще се радва да има обмен и добра комуникация между двете училища унгарското в Чокакьо и и българското в град Костинброд – Първо ОУ „Васил Левски“. Нашето основно училище изучава унгарски език вече повече от 10 години.

След това кметът на Чокакьо показа на делегацията най-известния си туристически обект – Замъкът Csókakő.

Той е едно от най-известните исторически места в окръг Fejér, Унгария. Това е най-добре запазеното средновековно укрепление в областта, използвано активно в османските войни. Замъкът Csókakő е разположен на стратегическо място, тъй като е близо до Székesfehérvár, който е бил важно кралско седалище през Средновековието. Под стените има военен път по долината на потока Gaja, който е трябвало да бъде охраняван.

Кметът на община Костинброд , г-н Трайко Младенов написа послание в книгата на посетителите на замъка: „ Благодарим за прекрасните изживявания на нашите приятели от Чокакьо – място с история и дух, което вече е в нашите сърца!“

На края на визитата изненада имаше и от Група за народни танци „Barkócaberkenye Csókakő „. Прекрасните деца, облечени в традиционни носии танцуваха и пяха. Ръководителят на танцовия състав даде заявка, че с нетърпение очакват танцови състави от община Костинброд на техни фестивали. Ръководството на община Костинброд покани танцовият състав на фолклорния ни фестивал през 2025 година – „Шопски наниз“. А лична покана към кмета на Чокакьо бе за честването на 50 години град Костинброд.

Населеното място има и традиции във винопроизводството, като организират всяка година голям празник на виното.

Тази визита бе една от стъпките към побратимяването между двете общини. Напомняме, че по време на 13-ия Международния Фолклорен Фестивал „Шопски наниз“ в град Костинброд унгарската община Мор и община Костинброд сключиха споразумение за партньорство и културен обмен.

Споразумението за сътрудничество е с цел побратимяване на двете общини и създаване на трайни приятелски отношения между жителите им. Основните насоки на партньорството са сътрудничество в образователната, културната, спортната и икономическата дейност.

В резултат на всички положени усилия на 11 юни 2023 година Община Костинброд, Република България и община Мор, Република Унгария подписаха официален пакт за сътрудничество между съответните общини, обединени от своето културно наследство, от древните традиции с цел да създадат ползотворно сътрудничество и междуинституционален обмен, които целят промотиране на туризма, социално и икономическо развитие на териториите и взаимно приятелство.

Побратимяването продължава и следващата визита от унгарска страна ще бъде по време на честването на Празника на град Костинброд. А на следващ етап община Костинброд има амбицията да изпрати както ученици от Първо ОУ „Васил Левски“, така и танцов състав на посещение в Чокакьо, област Мор, Република Унгария.

Българските емигранти са се заселили в различни страни, носейки със себе си своите обичаи, традиции и влияния. Това е създало „български следи“ в много държави чрез техния принос към местната култура, икономика и общество. За костинбродската делегация бе гордост да се запознае с местната история и да усети частица българско влияние, останало до ден днешен сред местното население.

Община Костинброд и Общински съвет – Костинброд изказват безкрайна благодарност на г-н Йордан Тютюнков – председател на българското Самоуправление в Кишпещ, Република Унгария, който посрещна делегацията и бе с нея през цялата й визита.

Делегацията от представители на община Костинброд в Република Унгария се реализира с лични средства на самите участници в нея, без да се използва европейско, държавно или общинско финансиране.

4831 посещения общо 1 посещения за деня
По дирите на българската следа в Република Унгария – посещение в Csókakő