ЗАПОВЕД

РД-05-242/28.06.2024г.

Утвърждава се режимно водоснабдяване в село Градец, считано от 28.06.2024г., както следва:

Ежедневно спиране на водоподаването за цялото село Градец, всеки ден от 08:00 часа до 17:00 часа, до второ нареждане.

Забранява се ползване на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи и миене на моторни превозни средства за с. Градец, община Костинброд.

Контролът по изпълнение на заповедта се възлага на Управителя на „ВиК“ ЕООД гр. Костинброд.

98 посещения общо 3 посещения за деня
До жителите на село Градец‼️