ПП – 2015 – 7 с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на Община Костинброд”

Документация

Публична покана

04.12.2015
Разяснение

15.12.2015
Протокол 1

16.12.2015
Решение

04.01.2016
Договор и приложения

04.08.2016
Информация за плащания

19.09.2016
Информация за плащания

17.10.2016
Информация за извършени плащания

17.11.2016
Информация за извършени плащания

19.12.2016
Информация за извършени плащания

18.01.2017
Информация за извършени плащания

3519 посещения общо 1 посещения за деня
ПП – 2015 – 7 с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на Община Костинброд”