Документация

Технически спецификации

18.02.2015
Решение

Протокол 1

21.03.2016
Договор

Договор и приложения

Договор

18.07.2016
Информация за извършени плащания

17.06.2016
Информация за извършени плащания

18.07.2016
Информация за извършени плащания

04.08.2016
Информация за плащания

Информация за плащания

19.09.2016
Информация за плащания

18.01.2017
Информация за извършени плащания

Информация за извършени плащания

Информация за извършени плащания

30.03.2017
Приложение № 9 към чл. 62 от НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите

4119 посещения общо 1 посещения за деня
ПП-2016-2 „Извършване на специализиран превоз на деца и ученици от населеното място, в което живеят до най-близкото детско заведение, респективно учебно заведение и обратно на територията на Община Костинброд до 01 февруари 2017 година“ с три обособени позиции:обособена позиция №1: „Извършване на специализиран превоз на деца на пет и шест годишна възраст, подлежащи на задължителна подготовка на територията на община Костинброд обособена позиция №2: „Извършване на специализиран превоз на ученици до шестнадесет годишна възраст до приемно СОУ „Д-р Петър Берон” на община Костинброд“ обособена позиция №3: „Извършване на специализиран превоз на ученици до шестнадесет годишна възраст до средищно ОУ „Отец Паисий” – с. Петърч, община Костинброд“