Вчера 28.06.2016 по инициатива на кмета на община Костинброд г-н Трайко Младенов,отново беше почистен старият път трети клас в махала Белидие хан.Въпреки безразборното до момента замърсяване на пътя и превръщането му в нерегламентирано сметище от недобросъвестни граждани,общинска администрация Костинброд е поела инициатива  за цялостно почистване на трасето.Идеята е този участък да бъде превърнат в зона за отдих и туризъм за жители и гости на община Костинброд.

Не далеч от пътя се намира хижа "Люляк" в близост,до която има изградена еко пътека .В района има многобройни защитени растителни видове, които са обект на изследване, лекции и практически обучения на студенти от различни специализирани университети.

Ежегодно община Костинброд и служителите на Държавно горско стопанство на местно ниво  концентрират много усилия и средства за почистването на този,заобиколен от забележителна природа път.Във вчерашната инициатива се включиха Боби Бачев-секретар на община Костинброд , Любен Кънчев-заместник кмет,част от общинската администрация,общински инспекторат и служители от БКС "Христо Нанев".

3009 посещения общо 1 посещения за деня
Почистване на стария път в махала Белидие хан