Общинска администрация Костинброд Ви уведомява, че от 11.07.2016 г. до 22.07.2016 г. няма да се извършват услуги по Кадастрална карта и регистри на гр.Костинброд в изнесеното бюро на Агенция по геодезия, кадастър и картография гр.Костинброд, поради годишен отпуск на служителя.

2351 посещения общо 1 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е