На 15.09.2016г от 17:00 часа в НЧ“Иван Вазов“ се състоя официалното представяне на Бизнес Клуб  Костинброд, съвместен проект на г-н Трайко Младенов  – кмет на община Костинброд и г-н Милен Димитров – общински съветник в община Костинброд. Целта на клуба е да подобри връзката между бизнеса и общината  чрез организиране на редица практически насочени срещи. Гости на събиетието бяха едни от най-големи фирми на територията на общината и представители на ОБК (Обединени бизнес клубове). Родните бизнесмени и общинската власт  ще си подадът  ръка за съвместна работа, постигайки обща цел – благоприятни условия за развитието на района и жителите. Кметът  подчерта, че тази среща ще е полезна за всички, защото ще даде възможност за развитие на бизнеса и на общината като цяло. Това означава свежи инвестиции и нови работни места. Той предупреди, че процедурите са сложни, трябва да се следват стъпка по стъпка и всички трябва да са добре информирани. Над 30 души, представители на бизнеса и кметове от община Костинброд  се събраха на първата среща за създаването на Бизнес клуб . Специален гост на срещата бе Веселин Халачев – председател на Сдружението за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес Клубове (ОБК).

Срещата започна с изказване на г-н Трайко Младенов. Той се обърна с приветствие към всички присъстващи и общинското ръководство,  г-н Милен Димитров – общински съвет Костинброд , г-н Веселин Халачев – председател на ОБК и Член на Борда на Директорите на ESBA, г-жа Флоранс Вайсбрук – Директор Корпоративна социална отговорност,  кметът на община Годеч – г-н Радослав Асенов и  представителите от бизнеса с  Добре дошли!  Той подчерта първо за културните меропиятия, които към днешна дата в община Костинброд стават все повече и за продължението на вечерта – представяне на книгата за д-р Никола Чилов , организирана от община Костинброд . Кметът поздрави всички бизнесмени и след това даде думата на г-н Милен Димитров. Всички фирми изказаха своето мнение и подкрепиха идеята за още една среща и учредяването на Бизнес Клуб Костинброд.

Вечерта продължи в малкия салон на НЧ „Иван Вазов“ с рецензията  на Донка Ганева-издател  на книгата за д-р Никола Чилов и последва представяне на неговия внук-Владимир Чилов.

На представянето на книгата присъстваха както представители на бизнеса, така и граждани, официални гости, като г-н Владимир Чилов и др.

 Г-н Трайко Младенов се включи с откриващи думи за значението на големия индустриалец за развитието на града.Той подчерта,че  книгата ще се подарява на заслужили граждани и представители на бизнеса , което я превръща в един от символите на град Костинброд.
С издаването на книгата се продължава дейността по съхранение на паметта за д-р Никола Чилов и приноса му за гр.Костинброд.

„През 1914 година д-р Никола Чилов съдава акционерно дружество за химическо производство – гара Костинброд. Това е най-голямото химическо предприятие на Балканите, което изнася своята продукция в САЩ, Англия, Япония, Италия, Германия и др.  Предлагат му се два пъти министерски постове, но той отказва. Бил е председател на Съюза на българските индустриалци, председател на българо-американската камара, на Родопското културно дружество и др. През 40-те години след неговата смърт фабриката се преименува на „Заводи д-р Никола Чилов” – първите химически заводи у нас. Едно голямо негово постижение е създаването на реклама на неговите продукти. Едно от първите рекламни лица е поетесата- Дора Габе на пудра „Идеал“.“ Бяха изнесени още много интересни факти се казаха за личността-д-р Никола Чилов.

Г-н Трайко Младенов връчи грамоти и книги на фирмите учасници в Бисзнес Клуб Костинброд и изказа своята благодарност към Владимир Чилов-внук на д-р Чилов за честта да присъства  тази вечер в гр.Костинброд.

2755 посещения общо 1 посещения за деня
Първа среща на Бизнес клуб в гр.Костинброд и представяне на книгата на д-р Никола Чилов