Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване – ниви от землището на с. Бучин проход, община Костинброд, Софийска област

2649 посещения общо 1 посещения за деня
Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване – ниви от землището на с. Бучин проход, община Костинброд, Софийска област