Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване – ниви от землището на с. Бучин проход, община Костинброд, Софийска област

2082 посещения общо 0 посещения за деня
Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване – ниви от землището на с. Бучин проход, община Костинброд, Софийска област
Размер на шрифта
Промяна на контраста