Г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд получи от г-н Йордан Илиев kарта на Велика и Обединена България. На картата са изобразени важни исторически личности и  реалните територии на освободеното царство.В границите на Велика България обикновено се включват териториите на: днешната Република България – 111 000 кв.км, Вардарска Македония, Егейска Македония, Беломорска Тракия, Одринска Тракия, Северна Добруджа, Тимошко и Поморавието със Западните покрайнини.
Г-н Младенов благодари на г-н Илиев и заяви, че картата ще бъде поставена на видно място в кабинета му.

6663 посещения общо 1 посещения за деня
На връх 3 март община Костинброд получи безценен подарък