На 13 и 14 март в НЧ”Иван Вазов-1947”, сдружение "ПроБудник" организира обучение за младежко лидерство, на което събра възпитаници от СУ ”д-р Петър Берон”. Двудневната среща бе част от „Трибуна за промяна“ – проект за насърчаване на младежкото лидерство и на индивидуални ораторски качества, както и на отговорна гражданска активност. Участниците бяха ученици, като всеки един измежду тях се включваше активно в дискусиите по различни теми.

 
Гост на една от срещите бе кметът на община Костинброд – г-н Трайко Младенов, с когото на място учениците обсъдиха различни начини за включване на младите във воденето на обществени инициативи. На срещата още бяха поканени г-н Любен Кънчев – зам.кмет на община Костинброд, благодарение на когото възпитаниците на гимназията се запознаха с новите социални услуги в общината и обсъдиха спортните дейности в нея, д-р Атанас Тенев – председател на общински съвет, който покани всички младежи да присъстват на заседанията на общински съвет и дори да дават идеи или изявяват гражданската си позиция. На срещата още присъстваха г-жа Таня Иванова – отдел „Образование” в ОбА Костинброд, г-н Александър Ненов- „Сигурност и обществен ред”, г-н Ивета Иванова – МКБППМН, г-жа Бистра Боянова- PR на община Костинброд и представители от Дневния център за работа с деца на улицата в гр.Костинброд.

Обучението е включило също презентация за европейската програма „Еразъм+“ и възможностите за търсене на информация в Европейския младежки портал.
Сдружение „ПроБудник” има за цел да разработва, създава и провежда различни програми и политики за културно, социално и физическо развитие на деца и младежи. Също така подпомага на уязвими младежки социални групи, чрез защита на интересите им и привличането им към провеждане на културни, спортни и образователни мероприятия.

4639 посещения общо 1 посещения за деня
Обучение за младежко лидерство в община Костинброд