Известна е следната фраза: „Аутистичните  личности нямат долна и горна граница. Те могат всичко и нищо.“ Звучи странно, но е факт и трябва да знаем, че: Аутизмът не е болест, а състояние.
Всяка година по инициатива на община Костинброд, съвместно с Център за обществена подкрепа гр.Костинброд се организира кръгла маса на тема – „АУТИЗМЪТ  – СПЕКТЪР ОТ ПОВЕДЕНЧЕСКА НЕПРИГОДИМОСТ“, която е посветена на Световения ден за информираност за аутизма – 2 април.

 

Аутизмът засяга деца от всички етнически и социални групи, във всички краища по света. Преди 20 години диагностицираните с аутизъм деца са били 5 на 10000. През 2011 те са 1 на 100, а за 2012 – 1 на 88 и броят им продължава да расте. До момента в община Костинброд  са регистрирани 5 деца с аутизъм.
На събитието присъстваха зам.- кмет на община Костинброд – г-н Любен Кънчев, председател на ОбС Костинброд – д-р Атанас Тенев, представители на лекарското и медицинско съсловие: г-жа Мина Ламбовски  – основател на център “Тацитус” и родител на дете с аутизъм, д-р Иван Янев – представител от Федерация “Спорт за хора със зрителни увреждания”, директори на училища и детски градини, директори на ДСП и бюро по труда,  директори и представители на институциите, предлагащи социални услуги за граждани и деца – ЦОП, ДЦРДУ и ЦСРИ. Сред гостите бяха и представители на  фондация „ФИЦЕ“, чиято дейност е основно насочена към социалната сфера и обучението на сътрудници по социални програми и проекти. Присъстваха психолози, педагози и родители на деца с аутизъм.


В изказването си към  участниците в кръглата  маса г-н Кънчев изказа мнение, че такъв форум винаги има много голямо значение. “Такива срещи, на които да се обсъждат проблемите на аутизма се общочовешки, общовалидни и има значение за всеки один от нас, всеки един от нас може да научи нещо повече за другите и особено може да научи за себе си….” “Община Костинброд, като институция – дава условия за развитие на  всички възможни социални сфери.”
На кръглата маса бяха представени 2 кратки филма за деца с аутизъм. Във филмите беше показано, че децата аутисти с нищо не се отличават от останалите деца: те обичат да играят, пеят, танцуват, рисуват и да се смеят. Беше обсъден въпроса, че обществото не е подготвено за проблема с аутизма: хората не знаят как да общуват с тях, как да реагират на тяхното поведение, какво трябва да правят при резките поведенчески промени.
Родителите обсъдиха с представителите на институциите проблеми и въпроси, които ги вълнуваха и откриха за себе си много техники и способи за работа с деца с аутизъм. 

3912 посещения общо 1 посещения за деня
Кръгла маса на тема: „АУТИЗМЪТ – СПЕКТЪР ОТ ПОВЕДЕНЧЕСКА НЕПРИГОДИМОСТ“